Uudised

SKN: Skano Group AS 3 kvartali vahearuanne

KOKKUVÕTE

Skano Group AS kontserni põhitegevuseks on ehitusmaterjalide ja mööbli tootmine ning mööbli ja sisustuskaupade jaekaubandus. Skano Group AS on valdusettevõte, mis omab 100%-liselt alljärgnevaid tütarettevõtteid:

Tütarettevõte                               Asukoht                       Tegevusala

Skano Fibreboard OÜ                    Eesti                            Kiudplaatide tootmine ja müük

Suomen Tuulileijona Oy                 Soome                         Kiudplaatide müük

Skano Furniture Factory OÜ           Eesti                            Mööbli tootmine ja müük

Skano Furniture OÜ                       Eesti                            Mööbli jaemüük

SIA Skano                                    Läti                              Mööbli jaemüük

UAB Skano LT                              Leedu                           Mööbli jaemüük

2017. aasta märtsikuus müüdi Ukraina tütarettevõte, mis tegeles mööbli jaemüügiga.

Skano Fibreboard OÜ toodab ja müüb kahte pehmetel puitkiudplaatidel baseeruvat toote­kategooriat: soojus- ja heliisolatsiooni otstarbel kasutatavaid üldehitusplaate ning seinte ja lagede sise­viimistlusplaate. Suomen Tuulielijona OY on puitkiudplaatide edasimüüja Soomes.

Skano Furniture Factory OÜ toodab täispuidust omanäolist keskmisest kallima hinnaklassi kodusisustusmööblit. Skano Furniture OÜ on jaekaubandusettevõte mööblikauplustega Baltikumis ja Ukrainas.

Kontserni peamisteks turgudeks on Skandinaavia, Venemaa, Lõuna Aafrika Vabariik, Portugal  ning Baltikum.

Skano Group AS on noteeritud Tallinna Börsil alates 5. juunist 1997.

Seisuga 30.09.2017 töötas grupis 226 inimest (30.09.2016: 283 inimest).

Skano Group AS III kvartali EBITDA oli 289 tuhat eurot. 2017. aasta 9 kuu EBITDA oli 942 tuhat eurot (7,5% müügitulust), mis on oluliselt suurem kui 2016. aasta 9 kuu EBITDA 219 tuhat eurot (1,6% müügitulust). 2017. aasta 9 kuu tulemustele avaldasid mõju Ukraina jaekaubanduse ettevõtte müügist saadud ühekordne kasum summas 48 tuhat eurot märtsikuus ja kinnisvara müügist saadud ühekordne kasum summas 142 tuhat eurot septembris.

2017. aasta III kvartali puhaskasum oli 14 tuhat eurot ja 9 kuu puhaskasum 117 tuhat eurot (2016. aasta 9 kuuga puhaskahjum 667 tuhat eurot). Skano Group AS’i 2017. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 4,08 mln eurot, 9 kuu müügitulu 12,57 mln eurot, mis on 7,7% vähem kui 2016. aasta samal perioodil.

Kiudplaadi tootmise ja müügi ärisegmendi müügitulu oli 2017. aasta III kvartalis 3,17 mln eurot. 2017. aasta 9 kuu müügitulu oli 9,29 mln eurot, mis on 3,7% vähem kui 2016. aasta samal perioodil. Kui välja arvata Soome (vähenenud nõudlus kiudplaadi järele) ja Suurbritannia (kahjumliku lepingu lõpetamine ühe suurkliendiga), oli kiudplaadi müük 2017. aasta 9 kuuga 18% suurem kui eelmise aasta samal perioodil. Suurim müügi kasv toimus Rootsi, Läti Vabariiki, Lõuna Aafrikasse, Taisse ja Ukrainasse. 2017. aasta 9 kuu kiudplaadi äriüksuse EBITDA oli 0,87 mln eurot (2016. aasta 9 kuu EBITDA 0,5 mln eurot).

Mööbli tootmise ja hulgimüügi ärisegmendi müügitulu 2017. aasta III kvartalis oli 0,72 mln eurot. 2017. aasta 9 kuu müügitulu kokku oli 2,59 mln eurot, mis on 18,5% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Venemaa on Skano suurim hulgimüügi turg ning meie kahe olulisema ostja tellimused liikusid erinevates suundades, üks klient suurendas Skano mööbli müüki, samas kui teise kliendi müük vähenes. Meie suuruselt teise turg on Soome, kus meie ainus ostja seisab silmitsi raskustega, mille tulemusel on Skano mööbli müük Soome vähenenud 30%. Mööbli tootmise ja müügi äriüksuse 2017. aasta 9 kuu EBITDA oli negatiivne 10 tuhat eurot (2016. aasta 9 kuud: negatiivne 169 tuhat eurot).

Skano jaemüügi käive oli 2017. aasta III kvartalis 0,37 mln eurot. Müügikäive 2017. aasta 9 kuuga kokku oli 1.38 mln eurot. Täna opereerivate Baltikumi kaupluste (ilma Ukraina ärita, mis müüdi 2017. aasta I kvartalis ja 2016. aastal suletud Tallinna kolmanda poeta) müük 2017. aasta 9 kuuga näitas 16%-list kasvu võrreldes 2016. aasta sama perioodiga.

2017. aasta 9 kuu EBITDA oli 96 tuhat eurot (2016 9 kuud: negatiivne 174 tuhat eurot).

Kokku mööbli hulgi- ja jaemüügi EBITDA 2017. aasta 9 kuuga oli positiivne summas 86 tuhat eurot (2016. aasta 9 kuud: negatiivne 343 tuhat eurot).

Finantsseisundi aruanne

Kontserni koguvarade maht oli 30.09.2017 seisuga 11,9 mln eurot (30.09.2016: 13,1 mln eurot). Kohustused moodustasid 30.09.2017 seisuga 7,9 mln eurot (30.09.2016: 8,8 mln eurot), sealhulgas pangalaenud (ka. arvelduskrediit ja faktooring) 5,3 mln eurot.

Nõuded ja ettemaksud olid seisuga 30.09.2017 1,8 mln eurot (30.09.2016: 1,8 mln eurot). Varud on seisuga 30.09.2017 2,6 mln eurot (30.09.2016: 2,8 mln eurot). Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga 30.09.2017 oli 7,3 mln eurot (30.09.2016: 8,2 mln eurot).

VÄLJAVAATED TULEVIKUKS

Üldine nõudlus kiudplaadi järele on jätkuvalt suur, mida näitab ka 18%-line müügi kasv müües klientidele 32 riiki (välja arvatud Soome ja Suurbritannia). Soome olukord tekitab siiski teatud kahtlusi.

Skano mööbli jaemüügi hea tulemus katab  hulgimüügi vähenemise ning mööbli äri kokku näitab positiivset EBITDA tulemust. Oleme jätkuvalt positiivsed mööbliäri osas tervikuna, kuigi jaemüügi väljavaated on jätkuvalt nõrgad.

Mööbli hulgimüügi väljakutseks on laiendada müüki väljaspool seniseid põhiturge Soomes ja Venemaal. Mööbli jaemüük on alustanud aastat hästi ja loodame, et ostjate positiivne ostutrend Balti turgudel jätkub, mis kindlustab meie kuue kaupluse arengu kolmes Balti riigis.

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜK ÄRISEGMENTIDE LÕIKES:

  tuh EUR % käibest
  9k 2017 9k 2016 9k 2017 9k 2016
Kiudplaadi tootmine ja müük 9 285 9 650 73,9% 70,8%
Mööbli tootmine ja müük 2 591 3 181 20,6% 23,3%
Mööbli jaemüük Baltikum 1 380 1,225 11,0% 9,0%
Mööbli jaemüük Baltikum (suletud) - 201 - 1,4%
Mööbli jaemüük Ukraina 64 186 0,4% 1,5%
Grupi tehingud (748) (812) (5,9%) (6,0%)
KOKKU 12 572 13 629 100,0%    100.0%

KASUM ÄRISEGMENTIDE LÕIKES:

tuh EUR 9k 2017 9k 2016
EBITDA ärisegmentide lõikes:    
Kiudplaadi tootmine ja müük 873 502
Mööbli tootmine (10) (167)
Mööbli jaemüük Baltikum 45 (70)
Mööbli jaemüük Ukraina 51 (104)
Grupi tehingud (17) 58
KOKKU EBITDA 942 219
Kulum (614) (642)
KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM 328 (423)
Neto finantskulud (211) (240)
Tulumaksukulu - (4)
PUHASKASUM/-KAHJUM 117 (667)

Kiudplaadi tootmise ja müügi äriüksuse kasumit aitas suurendada keskendumine paksemate plaatide tootmisele, mis on kasumlikumad.

Mööbli tootmine ja müük (koos jaemüügiga) näitavad positiivset EBITDA tulemust kokku 86 tuhat eurot.

KIUDPLAADI TOOTMINE JA MÜÜK

Skano Fibreboard müügitulu oli 2017 aasta 9 kuuga 9,29 mln eurot, mis vähem kui eelmisel aastal samal perioodil 9,65 mln eurot. Samas on saavutati oluliselt suurem EBITDA 2017. aasta 9 kuuga kasvades 502 tuhandest eurost 2016. aasta 9kuuga 873 tuhande euroni 2017. aasta 9 kuuga.

Olulist müügi kasvu näitas müük Lõuna Aafrika Vabariiki, Rootsi ja Taisse, samas kui suurim langus oli müügis Soome ja Suurbritanniasse. Soome tütarettevõtte Suomen Tuulileijona Oy osas on märgata oluliselt nõrgenenud nõudlust võrreldes 2016. aasta sama perioodiga. 2016. aastal koosnes müük Suurbritanniasse peamiselt väga õhukesest alusplaadist, mille tõttu oli müük kahjumlik, kuna selles tootesegmendis on tugev hinnakonkurents. Suurbritannia turult väljumine õhukeste plaatide müügi osas parandas oluliselt kiudplaadi äriüksuse kasumlikkust.

KIUDPLAADI MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  9k 2017 9k 2016 9k 2017 9k 2016
Soome 3 393 3 958 36,5% 41,0%
Eesti 1 266 1 379 13,6% 14,3%
Venemaa 1 173 1 104 12,6% 11,4%
Rootsi 605 463 6,5% 4,8%
LAV 564 230 6,1% 2,4%
Portugal 515 538 5,5% 5,6%
Läti 341 262 3,7% 2,7%
Suurbritannia 222 869 2,4% 9,0%
Ukraina 164 91 1,8% 0,9%
Tai 164 - 1,8% 0,0%
Holland 146 48 1,6% 0,5%
Leedu 141 124 1,5% 1,3%
Araabia ÜE 93 70 1,0% 0,7%
Taani 85 112 0,9% 1,2%
Saksamaa 67 111 0,7% 1,2%
Ungari 50 - 0,5% 0,0%
Saudi Araabia 46 36 0,5% 0,4%
Austraalia 33 - 0,4% 0,0%
Teised riigid 217 253 2,6% 2,6%
TOTAL 9 285 9 648 100% 100%

MÖÖBLI TOOTMINE JA MÜÜK

MÖÖBLI TOOTMINE

Müük on vähenenud 2,59 mln euroni 2017. aasta 9 kuuga võrrelduna 3,18 mln euroga 2016. aasta 9 kuuga. Suurim langus on seotud Soome turuga, kus meie olulisimal ostjal on äriliselt rasked ajad. Venemaa müük oli veidi väiksem kui eelmisel aastal samal ajal, kuigi üks meie ostjatest on 2017. aastal suurendanud Skano mööbli oste, paraku teise ostja puhul on mahud vähenenud. Müük jaemüügi äriüksusele suurendas oma osatähtsust kogu grupi müügis.

MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR %  käibest
  9k 2017 9k 2016 9k 2017 9k 2016
Venemaa 915 1 039 35,3% 32,7%
Soome 788 1 129 30,4% 35,5%
Müük grupi jaekaubandusele 669 750 25,8% 23,6%
Teised riigid 219 263 8,5% 8,2%
KOKKU 2 591 3 181 100% 100%

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Mööbli jaemüügi käive oli 2017. aasta 9 kuuga 1,44 mln eurot.  Skanol on 4 kauplust Eestis: Tallinnas 2, Tartus 1 ja vabrikupood Pärnus. Vilnius kaupluse müük oli 2017. aasta 9 kuuga 22% suurem kui eelmise aasta samal perioodil, samuti paranes kaupluse netotulu. Riia kaupluse müügikäive oli eelmise aasta tasemel, kuid neto tulemus oli parem, kuna püsikulud olid madalamad.

JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR %  käibest Kaupluste arv
  9k 2017 9k 2016 9k 2017 9k 2016 30.09.2017 30.09.2016
Eesti* 939 789 65,0% 49,0% 4 5
Läti 258 277 17,9% 17,2% 1 1
Ukraina** 64 185 4,4% 11,5% - 3
Leedu 183 150 12,7% 9,3% 1 1
Eesti (suletud kauplused) - 201 0,0% 12,5% - 1
Teised riigid - 8 0,0% 0,5% - -
KOKKU 1 444 1 610 100% 100% 6 10

*Tegutsevad kauplused

**Äritegevus Ukrainas müüdi märtsis 2017

FINANTSSUHTARVUD

Kasumiaruanne III kv 2017 III kv 2016 III kv 2015
Müügitulu 4 085 4 652 4 803
EBITDA 289 183 287
EBITDA rentaablus 7,07% 3,93% 5,98%
Ärikasum 83 32 79
Ärirentaablus 2,03% 0,69% 1,64%
Puhaskasum 14 (42) 5
Puhasrentaablus 0,34% (0,90%) 0,10%
       
Kasumiaruanne 9k 2017 9k 2016 9k 2015
Müügitulu 12 572 13 629 14 564
EBITDA 942 219 811
EBITDA rentaablus 7,49% 1,61% 5,57%
Ärikasum 328 (423) 183
Ärirentaablus 2,61% (3,10%) 1,26%
Puhaskasum 117 (667) (46)
Puhasrentaablus 0,93% (4,89%) (0,32%)
       
Bilanss 30.09.2017 30.09.2016 30.09.2015
Koguvarad 11 916 13 074 14 291
Koguvarade puhasrentaablus 0,98% (5,10%) (0,32%)
Omakapital 3 977 4 259 5 180
Omakapitali puhasrentaablus 2,94% (15,66%) (0,89%)
Võlakordaja 66,6% 67,4% 63,8%
       
Aktsia 30.09.2017 30.09.2016 30.09.2015
Aktsia sulgemishind (EUR) 0,555 0,493 0,70
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,03 (0,15) (0,01)
Hind-tulu (PE) suhtarv 18,50 (3,29) (68,46)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,88 0,95 1,15
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,63 0,52 0,61
Turukapitalisatsioon 2 497 2 218 3 149

EBITDA = ärikasum + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital

Võlakordaja = kohustused / koguvarad

Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
Raha ja raha ekvivalendid 312 184 248
Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) 1 773 965 1 790
Varud (lisa 2) 2 554 2 760 2 839
Käibevara kokku 4 639 3 909 4 877
       
Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3) 170 405 406
Materiaalne põhivara (lisa 4) 7 055 7 584 7 720
Immateriaalne põhivara (lisa 5) 52 66 72
Põhivara kokku 7 277 8 055 8 197
       
AKTIVA (vara) KOKKU 11 916 11 964 13 074
       
Võlakohustused (lisa 6) 708 1 176 1 649
Võlad ja ettemaksed (lisa 7) 2 400 2 497 2 770
Lühiajalised eraldised (lisa 8) 5 15 5
Lühiajalised kohustused kokku 3 113 3 688 4 424
       
Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) 4 613 4 163 4 163
Pikaajalised eraldised (lisa 8) 213 213 228
Pikaajalised kohustused kokku 4 826 4 376 4 391
       
Kohustused kokku 7 939 8 064 8 815
       
Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) 2 699 2 699 2 699
Ülekurss 365 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288 288
Muud reservid 2 2 6
Ümberhindluse kursivahed - 40 17
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 507 1 552 1 552
Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) 117 (1 045) (667)
Omakapital kokku 3 977 3 900 4 259
PASSIVA (kohustused ja omakapital)      
KOKKU 11 916 11 964 13 074

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR III kv 2017 III kv 2016 9k 2017 9k 2016
         
Müügitulu (lisa 11) 4 085 4 652 12 572 13 629
         
Müüdud toodangu kulu (3 457) (3 656) (10 100) (11 075)
         
Brutokasum 628 1 016 2 472 2 554
         
Turustuskulud (501) (712) (1 573) (2 350)
Üldhalduskulud (110) (159) (531) (459)
Muud äritulud                                     187 3 238 71
Muud ärikulud                                     (121) (116) (278) (239)
         
Ärikasum (-kahjum) (lisa 11) 83 32 328 (423)
Neto finantskulu                                   (69) (74) (211) (240)
         
Kasum (kahjum) enne tulumaksu 14 (42) 117 (663)
Tulumaksukulu - (1) - (4)
         
PERIOODI  PUHASKASUM (KAHJUM) 14 (43) 117 (667)
         
Muu koondkasum:        
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel - 8 - 10
         
PERIOODI KOONDKASUM (KAHJUM) 14 (35) 117 (657)
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) 0,00 0,01 0,03 (0,15)
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) 0,00 0,01 0,03 (0,15)

2017. aasta neljanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 9 2018. aastal (27.-28. veebruar 2018)

Torfinn Losvik

Juhatuse liige

+372 569 90 988

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  


Skano 2017 3 kvartali vahearuanne.pdf