Uudised

SKN: Skano Group AS II kvartali aruanne

KOKKUVÕTE

Skano Group AS kontserni põhitegevuseks on ehitusmaterjalide ja mööbli tootmine ning Skano Group AS kontserni põhitegevuseks on ehitusmaterjalide ja mööbli tootmine ning mööbli ja sisustuskaupade jaekaubandus. Skano Group AS on valdusettevõte, mis omab 100%-liselt alljärgnevaid tütarettevõtteid:

Tütarettevõte                                                       Asukoht                 Tegevusala

Skano Fibreboard OÜ                                         Eesti                                       Kiudplaatide tootmine ja müük

   Suomen Tuulileijona Oy                                  Soome                                   Kiudplaatide müük

Skano Furniture Factory OÜ                              Eesti                                       Mööbli tootmine ja müük

   Skano Furniture OÜ                                         Eesti                                       Mööbli jaemüük

      SIA Skano                                                       Läti                                         Mööbli jaemüük

      UAB Skano LT                                                Leedu                                     Mööbli jaemüük

2017. aasta märtsikuus müüdi Ukraina tütarettevõte, mis tegeles mööbli jaemüügiga.

Skano Fibreboard OÜ toodab ja müüb kahte pehmetel puitkiudplaatidel baseeruvat toote­kategooriat: soojus- ja heliisolatsiooni otstarbel kasutatavaid üldehitusplaate ning seinte ja lagede sise­viimistlusplaate. Suomen Tuulielijona OY on puitkiudplaatide edasimüüja Soomes.

Skano Furniture Factory OÜ toodab täispuidust omanäolist keskmisest kallima hinnaklassi kodusisustusmööblit. Skano Furniture OÜ on jaekaubandusettevõte mööblikauplustega Baltikumis ja Ukrainas.

Kontserni peamisteks turgudeks on Skandinaavia, Venemaa, Lõuna Aafrika Vabariik, Portugal  ning Baltikum.

Skano Group AS on noteeritud Tallinna Börsil alates 5. juunist 1997.

Seisuga 30.06.2017 töötas grupis 225 inimest (30.06.2016: 295 inimest).

Skano Group AS II kvartali puhaskasum oli 15 tuhat eurot (I kvartal 2016: puhaskahjum 268 tuhat eurot), esimese poolaasta kasum oli 103 tuhat eurot (I poolaasta 2016: kahjum 624 tuhat eurot). 2017. aasta I poolaasta tulemusele avaldas mõju Ukraina jaekaubanduse ettevõtte müügist saadud ühekordne kasum summas 48 tuhat eurot.

Skano Group AS’i 2017. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 4,03 mln eurot, mis on 9% vähem kui 2016. aasta samal perioodil (4,43 mln eurot). Kui välja arvata müük Soome, siis ülejäänud turgude müük kokku kasvas 2017. aasta II kvartalis 5% võrrelduna 2016. aasta II kvartaliga.

Kontserni 2017. aasta I poolaasta müük enne intressikulu, maksukulu ja amortisatsiooni (EBITDA) oli  oli 660 tuhat eurot (2016. aasta samal perioodil negatiivne 23 tuhat eurot), mis moodustas 8% müügitulust.

Kiudplaadi tootmise ja müügi ärisegmendi müügitulu oli 2017. aasta II kvartalis 2,85 mln eurot. I poolaastal müügitulu oli 6,11 mln eurot, mis on 4% vähem kui 2016. aasta samal perioodil. Ilma Soome müügita oli kiudplaadi müügitulu kasv 6% võrreldes 2016. aasta sama perioodiga, sealjuures märkimisväärne oli müügi kasv Lõuna Aafrika Vabariiki, Taisse ja Rootsi. Soome turg tervikuna on näitamas taastumise märke ning ootame Soome müügi paranemist 2017. aata II poolaastal. 2017. aasta I poolaasta ärikasum oli 185 tuhat eurot (I poolaasta 2016: ärikahjum 85 tuhat eurot).

Mööbli tootmise ja hulgimüügi ärisegmendi müügitulu 2017. aasta II kvartalis oli 0,92 mln eurot. I poolaasta müügitulu oli kokku 1,88 mln eurot, mis on 9% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Müük Soome ja Venemaale kahanes, samas kui müük ülejäänud turgudele kasvas 49%. 2017. aasta I poolaasta ärikahjum oli 29 tuhat eurot (I poolaastal 2016 ärikahjum 293 tuhat eurot).

Skano jaemüügi käive oli 2017. aasta II kvartalis 0,5 mln eurot. Müügikäive I poolaastal 2017 oli 1.07 mln eurot, mis oli 2016. aasta sama perioodi tasemel. Baltikumi jaekaubanduse käive (ilma Ukraina ärita, mis müüdi 2017. aasta I kvartalis) oli 5% suurem kui 2016. aasta samal perioodil. 2017. aasta I poolaasta ärikasum oli 100 tuhat eurot (2016 I poolaasta: ärikahjum 100 tuhat eurot).

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 30.06.2017 seisuga 12,2 mln eurot (30.06.2016: 13,0 mln eurot) ning ettevõtte kohustused moodustasid 30.06.2017 seisuga 8,2 mln eurot (30.06.2016: 8,7 mln eurot).

Nõuded ja ettemaksud olid seisuga 30.06.2017 1,4 mln eurot (30.06.2016: 1,5 mln eurot). Varud on seisuga 30.06.2017 2,9 mln eurot (30.06.2016: 3,1 mln eurot). Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga 30.06.2017 oli 7,6 mln eurot (31.03.2016: 8,4 mln eurot).

Kohustused kokku moodustasid 8,8 mln eurot seisuga 31.03.2017 (30.06.2016: 8.3 mln eurot).

VÄLJAVAATED TULEVIKUKS

Kiudplaadi müük paraneb, välja arvatud Soome. Teeme koostööd agentidega Saksamaal, Tsehhi Vabariigis, Slovakkias ja Poolas, kes on alustanud tööd tellimuste tegemisel. Täiendavalt oleme sisenenud Tai turule ja meie esimeseks kliendiks sealsel kasvaval turul on suur ehitusettevõte. Loodame endiselt, et Soome turu olukord paraneb ja oleme planeerinud selleks sügiseks kliendi kampaaniaid.

Mööbli hulgimüügi väljakutseks on laiendada müüki väljaspool seniseid põhiturge Soomes ja Venemaal. Mööbli jaemüük on alustanud aastat hästi ja loodame, et ostjate positiivne ostutrend Balti turgudel jätkub, mis kindlustab meie kuue kaupluse arendu kolmes Balti riigis.

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES:

  tuh EUR % käibest
  6k 2017 6k 2016 6k 2017 6k 2016
Kiudplaadi tootmine ja müük 6 113 6 359 72,0% 70,8%
Mööbli tootmine ja müük 1 876 2 137 22,1% 23,8%
Mööbli jaemüük Baltikum 1007 959 11,9% 10,7%
Mööbli jaemüük Ukraina 64 115 0,8% 1,3%
Grupi tehingud (573) (593) (6,8%) (6,6%)
KOKKU 8 487 8 977 100,0%    100,0%

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES:

  th EUR   % käibest  
  6k 2017 6k 2016 6k 2017 6k 2016
Soome 2 867 3 529 33,8% 39,3%
Eesti 1 613 1 461 19,0% 16,3%
Venemaa 1 255 1 297 14,8% 14,4%
Rootsi 456 324 5,4% 3,6%
Läti 393 172 4,6% 1,9%
Lõuna-Aafrika 363 374 4,3% 4,2%
Portugal 265 429 3,1% 4,8%
Leedu 210 560 2,5% 6,2%
Ukraina 180 163 2,1% 1,8%
Suurbritannia 170 162 2,0% 1,8%
Tai 116 - 1,4% -
Holland 115 17 1,4% 0,2%
Saksamaa 76 73 0,9% 0,8%
Taani 64 79 0,8% 0,9%
Kasahstan 47 43 0,6% 0,5%
Araabia ÜE 36 70 0,4% 0,8%
Austraalia 33 27 0,4% 0,3%
Ungari 31 25 0,4% 0,3%
Saudi-Araabia 27 36 0,3% 0,4%
Teised riigid 170 136 1,8% 1,5%
TOTAL 8 487 8 977 100% 100%

Skano põhiturud Soome, Eesti ja Venemaa moodustavad 68% kogu grupi 2017. aasta I poolaasta müügimahust. Samuti oleme sisenenud uutele turgudele Tais (ehitusplaadid) ja suurendanud turuosa Rootsis (ehitusplaadid).

KASUM SEGMENTIDE LÕIKES:

tuh EUR 6k 2017 6k 2016
Kiudplaadi tootmine ja müük 185 (85)
Mööbli tootmine (29) (293)
Mööbli jaemüük Baltikum 49 (46)
Mööbli jaemüük Ukraina (ka. müügiga seotud kasum) 51 (54)
Elimineerimine (12) 23
KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM 244 (455)
Neto finantskulud (141) (166)
Tulumaksukulu - (3)
PUHASKASUM 103 (624)

Kiudplaadi tootmise ja müügi äriüksuse kasumit aitas suurendada keskendumine paksemate plaatide tootmisele, mis on kasumlikumad. Mööbli tootmine ja müük (koos jaemüügiga) näitavad positiivset tulemust ning teevad seda ka tulevikus, kui müügid jäävad samale tasemele.

KIUDPLAADI TOOTMINE JA MÜÜK

Skano Fibreboard müügitulu oli 2017 aasta I poolaastal 6,11 mln eurot, mis on veidi vähem kui eelmisel aastal samal perioodil (6,36 mln eurot). Samas on ärikasum 2017. aasta I poolaastal oluliselt  suurem kui 2016. aasta I poolaastal kasvades 85 tuhande euroselt ärikahjumilt 185 tuhande eurose ärikasumini.

Olulist müügi kasvu näitas müük Lõuna Aafrika Vabariiki, Rootsi ja Taisse, samas kui suurim langus oli müügis Soome ja Suurbritanniasse.

KIUDPLAADI MÜÜK RIIKIDE LÕIKES:

  th EUR % käibest
  6k 2017 6k 2016 6k 2017 6k 2016
Soome 2 292 2 743 37,5% 43,1%
Eesti 949 861 15,5% 13,5%
Venemaa 620 584 10,1% 9,2%
Rootsi 456 324 7,5% 5,1%
Lõuna-Aafrika 363 172 5,9% 2,7%
Läti 195 175 3,2% 2,8%
Portugal 265 429 4,3% 6,7%
Suurbritannia 158 546 2,6% 8,6%
Ukraina 102 48 1,7% 0,8%
Leedu 91 53 1,5% 0,8%
Tai 116 - 1,9% 0,0%
Holland 115 17 1,9% 0,3%
Saksamaa 47 73 0,8% 1,1%
Taani 64 79 1,0% 1,2%
Araabia 36 70 0,6% 1,1%
Austraalia 33 27 0,5% 0,4%
Ungari 31 23 0,5% 0,4%
Saudi-Araabia 27 36 0,4% 0,6%
Teised Riigid 153 99 2,6% 1,5%
TOTAL 6 113 6 359 100% 100%

MÖÖBLI TOOTMINE JA MÜÜK

MÖÖBLI TOOTMINE

Müük on vähenenud 1,88 mln euroni 2017. aasta I poolaastal võrrelduna 2,03 mln euroga 2016. aasta I poolaastal. Suurim langus on seotud Soome turuga, kus meie olulisimal ostjal on äriliselt rasked ajad. Venemaa müük oli veidi väiksem kui eelmisel aastal samal ajal, samas müük Kasahstani ja Saksamaale aitas suurendada müüki väljaspoole seniseid põhiturge Soomes ja Venemaal.

Müük jaemüügi äriüksusele oli kergelt tõusus ning aitas suurendada mööbli müüki grupis.

MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES:

  tuh EUR %  käibest
  6k 2017 6k 2016 6k 2017 6k 2016
Soome 575 786 30,7% 36,8%
Venemaa 635 713 33,8% 33,4%
Teised riigid 155 104 8,3% 4,8%
Müük grupi jaekaubandusele 511 534 27,2% 25,0%
KOKKU 1 876 2 137 100% 100%

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Mööbli jaemüügi käive oli 2017. aasta I poolaastal 1,07 mln eurot.  Ilma 2017. aasta I kvartalis müüdud Ukraina jaemüügi ärita kasvas jaemüük 5% võrreldes eemise aasta sama perioodiga. Eesti müük alustas aastat tugeva kasvuga (4 kauplust: Tallinnas 2, Tartus 1 ja vabrikupood Pärnus). Vilnius kaupluse müük oli 2017. aasta I poolaastal  9% suurem kui eelmise aasta samal perioodil, samas paranes kaupluse netotulu. Riia kaupluse müügikäive oli eelmise aasta tasemel, kuid neto tulemus oli parem, kuna püsikulud olid madalamad.

JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES:

   

  tuh EUR %  käibest Kaupluste arv
  6k 2017 6k 2016 6k 2017 6k 2016 30.06.2017 30.06.2016
Eesti 689 650 64,3% 60,5% 4 5
Läti 199 199 18,6% 18,5% 1 1
Ukraina 64 115 6,0% 10,7% 0 3
Leedu 119 109 11,1% 10,1% 1 1
Teised riigid - 1 0,0% 0,1% -                    -
KOKKU 1 071 1 074 100% 100% 6 10

FINANTSSUHTARVUD

Kasumiaruanne II kv 2017 II kv 2016 II kv 2015
Müügitulu 4 025 4 432 4 653
EBITDA 294 (27) 267
EBITDA rentaablus 7,3% (0,6%) 5,7%
Ärikasum 86 (187) 68
Ärirentaablus 2,1% (4,2%) 1,5%
Puhaskasum 15 (269) (42)
Puhasrentaablus 0,4% (6,1%) (0,9%)
       
Kasumiaruanne 6k 2017 6k 2016 6k 2015
Müügitulu 8 487 8 977 9 761
EBITDA 660 (23) 524
EBITDA rentaablus 7,7% (0,3%) 5,4%
Ärikasum 244 (455) 104
Ärirentaablus 2,9% (5,1%) 1,1%
Puhaskasum 103 (624) (51)
Puhasrentaablus 1,2% (6,9%) (0,5%)
       
Bilanss 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2015
Koguvarad 12 204 13 005 14 032
Koguvarade puhasrentaablus 0,8% (4,8%) (0,4%)
Omakapital 3 963 4 293 5 136
Omakapitali puhasrentaablus 2,6% (14,5%) (1,0%)
Võlakordaja 67,5% 67% 63,4%
       
Aktsia 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2015
Aktsia sulgemishind (EUR) 0,533 0,540 0,805
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 (0,14) (0,01)
Hind-tulu (PE) suhtarv 26,65 (3,86) (80,50)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,88 0,95 1,14
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,60 0,57 0,71
Turukapitalisatsioon 2 398 2 429 3 622

EBITDA = ärikasum + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital

Võlakordaja = kohustused / koguvarad

Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
Raha ja raha ekvivalendid 190 184 106
Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) 1 448 965 1 510
Varud (lisa 2) 2 903 2 760 3 085
Käibevara kokku 4 541 3 909 4 701
       
Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3) 405 405 406
Materiaalne põhivara (lisa 4) 7 202 7 584 7 849
Immateriaalne põhivara (lisa 5) 56 66 49
Põhivara kokku 7 663 8 055 8 304
       
AKTIVA (vara) KOKKU 12 204 11 964 13 05
       
Võlakohustused (lisa 6) 651 1 176 1 641
Võlad ja ettemaksed (lisa 7) 2 556 2 497 2 672
Lühiajalised eraldised (lisa 8) 8 15 8
Lühiajalised kohustused kokku 3 215 3 688 4 321
       
Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) 4 813 4 163 4 163
Pikaajalised eraldised (lisa 8) 213 213 228
Pikaajalised kohustused kokku 5 026 4 376 4 391
       
Kohustused kokku 8 241 8 064 8 712
       
Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) 2 699 2 699 2 699
Ülekurss 365 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288 288
Muud reservid 2 2 5
Ümberhindluse kursivahed - 40 9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 507 1 552 1 552
Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) 103 (1 045) (624)
Omakapital kokku 3 963 3 900 4 293
PASSIVA (kohustused ja omakapital)      
KOKKU 12 204 11 964 13 005

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR II kv 2017 II kv 2016 6 k 2017 6 k 2016
         
Müügitulu (lisa 11) 4 025 4 432 8 487 8 977
         
Müüdud toodangu kulu (3 218) (3 710) (6 643) (7 438)
         
Brutokasum 807 722 1 844 1 539
         
Turustuskulud (471) (765) (1 073) (1 638)
Üldhalduskulud (186) (155) (421) (301)
Muud äritulud                                     - 61 51 69
Muud ärikulud                                     (64) (50) (157) (124)
         
Ärikasum (-kahjum) (lisa 11) 86 (187) 244 (455)
Neto finantskulu                                   (71) (80) (141) (166)
         
Kasum (kahjum) enne tulumaksu 15 (267) 103 (621)
Tulumaksukulu - (1) - (3)
         
PERIOODI  PUHASKASUM (KAHJUM) 15 (268) 103 (624)
         
Muu koondkasum:        
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel - 34 - 2
         
PERIOODI KOONDKASUM (KAHJUM) 15 (234) 103 (622)
 
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10)
0,00 (0,06) 0,02 (0,14)
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) 0,00 (0,06) 0,02 (0,14)

2017. aasta kolmanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 48 2017. aastal (29.-30. november 2017)

Torfinn Losvik

Juhatuse liige

+372 569 90 988

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  


Skano 2017 II KV vahearuanne.pdf