Ettevõttest

Kvaliteedijuhtimine

Aktiivset kvaliteedisüsteemide loomist SKANO GROUP AS-i erinevates struktuuriüksustes alustati 1990-ndatel aastatel seoses ettevõttesisese vajaduse tunnetamisega end paremini organiseerida, tõstmaks organisatsiooni funktsioneerimise efektiivsust, konkurentsivõimet ja usaldusväärsust ning tagamaks paremaid eeldusi ettevõtte edasiseks arenguks.

SKANO  kvaliteedipoliitika:

  • Kvaliteet on vältimatu eeldus pikaajalise edu saavutamiseks.
  • SKANO kvaliteet tähendab toodete ja teenuste vastavust kliendi kindlaksmääratud eeldatavatele vajadustele ning ootustele.
  • Kliendile pakutavate toodete ja teenuste pideva stabiilse kvaliteedi tagamiseks on vajalik ettevõtte protsesside efektiivne toimimine.
  • Protsesside toimimiseks tagab SKANO vajalikud ressursid ning oma koolitatud ja motiveeritud töötajate poolt tehtava professionaalse töö.
  • SKANO arengu ja jätkusuutlikkuse tagab protsesside pidev parendamine.
  • SKANO GROUP AS järgib rahvusvaheliste kvaliteedistandardite sarja ISO 9000 põhimõtteid.

Ettevõtte kvaliteedipoliitikale tuginedes juurutati 2000. aastal rahvusvahelise standardi ISO 9000 sarjale vastavad kvaliteedijuhtimise süsteemid.

Rahvusvaheliselt akrediteeritud sertifitseerimisorgani Bureau Veritas teostatud kvaliteedi-süsteemi auditite tulemusena väljastati kvaliteedisertifikaadid, mis tõendavad SKANO GROUP (endise nimetusega AS Viisnurk) juhtimissüsteemide vastavust kvaliteedisüsteemi standardile SFS-EN ISO 9001.

SKANO FIBREBOARD (endise nimetusega AS Viisnurk Ehitusmaterjalide divisjon) kvaliteedisertifikaat hõlmab üldehituseks ja siseviimistluseks ettenähtud pehmete puitkiudplaatide kavandamist, tootmist ja müüki.

SKANO FURNITURE (endise nimetusega AS Viisnurk Mööblivabrik)  kvaliteedisertifikaat hõlmab mööbli kavandamist, tootmist ja müüki.

iso