Uudised

AS-i Skano Group aktsiate üleviimine Lisanimekirja

Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon vaatas 20.märtsil 2018. a. läbi AS-i Skano Group poolt komisjonile esitatud taotluse AS-i Skano Group aktsiate noteerimise lõpetamiseks Põhinimekirjas ja nende samaaegseks kauplemisele võtmiseks Lisanimekirjas.

Komisjoni seisukoht on, et investorite kaitse tagamisel on üheks tähtsamaks vahendiks otsuste tegemise jaoks vajaliku teabe kohane avaldamine. Kuna börsi poolt korraldataval reguleeritud turul ehk Lisanimekirjas kaubeldavate väärtpaberite emitentidele kehtivad teabe avalikustamisel täpselt samad nõuded, mis Põhinimekirjas noteeritud aktsiate emitentidele, ei kahjusta emitendi aktsiate noteerimise lõpetamine Põhinimekirjas ning nende samaaegne kauplemisele võtmine Lisanimekirjas investorite huve ega turu korrapärast toimimist.

Ka kauplemise korraldamise, arveldamise, järelevalve, sanktsioonide määramise ja muu taolise suhtes kohaldatakse Lisanimekirjas kaubeldavate väärtpaberite ja nende emitentide suhtes samu nõudeid, mis kehtivad Põhinimekirjas noteeritud väärtpaberitele ja nende emitentidele.

Eeltoodust tulenevalt otsustas Komisjon rahuldada AS-i Skano Group taotluse ja lõpetada tema aktsiate noteerimise Põhinimekirjas alates 02. aprillist 2018.a. ning võtta samast kuupäevast tema aktsiad kauplemisele Lisanimekirja.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com