Uudised

SKN: Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 18. septembril 2017. a. kell 11:00 Skano Group AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. Muudatused Skano Group AS nõukogu koosseisus

Nõukogu ettepanek:

(1) kutsuda Skano Group AS nõukogust tagasi Ülo Adamson ja Martin Mets.

(2) Kinnitada uuteks nõukogu liikmeteks Jan Peter Ingman ja Trond Brekke viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

(3) Pikendada Joakim Helenius’e nõukogu liikmete volitusi viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Peter Ingman sündis 23.03.1967 Soomes. Peter Ingman on omandanud magistrikraadi Helsingi Tehnoloogiaülikooli (käesoleval ajal Aalto Ülikooli koosseisus). Peter Ingman on osanik ja juhatuse liige Ingman Group’s. Peter Ingman on mitmete firmade nõukogudes ja juhatustes. Peter Ingman ei oma Skano Group AS aktsiaid.

Trond Brekke sündis 26.06.1951 Norras ning on omandanud bakalaureuse kraadi Grenoble Ülikoolis Pransusmaal ja Denveri Ülikoolis Colorados. Trond Brekke töötab Bernhd.Brekke AS tegevdirektorina. Trond Brekke on mitmete firmade nõukogudes ja juhatustes. Alates 1999. aastast on Trond Brekke Eesti Aukonsul. Trond Brekke ei oma Skano Group AS aktsiaid.

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Skano Group AS aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 11. september 2017. a. kell 23:59.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 10:45.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Skano Group AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 11. september 2017.a.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik teavitada Skano Group AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Skano Group AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjalikult postiga Skano Group AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale Skano Group AS-i kontorisse eelpool nimetatud aadressile) hiljemalt 15. septembriks 2017 (k.a).

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad Skano Group AS-i interneti koduleheküljel www.skano.com.

 

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.