Investor

Finantsnäitajad

Kvartali finantsandmed 2017

tuhandetes eurodes2017
I kv
2017
II kv
2017
III kv
2017
IV kv
Müügitulu 4 462
 4 025  4 085  
Ärikasum 158
 294 289   
Ärirentaablus 3,54%
 7,30% 7,07%   
Puhaskasum 88
 86 83   
Puhasrentaablus 1,97%
 2,10% 2,03%   
Puhaskasum aktsia kohta 0,02
 0,02 0,03   
Koguvarad 12 705
 12 204 11 916   
Koguvarade puhasrentaablus 0,69%
0,80%   0,98%  
Omakapital 3 948
 3 963 3 977   
Omakapitali puhasrentaablus 2,23%
 2,6% 2,9%   
Maksevõime tase 1,11
1,41 1,49   
Võlakordaja 68,9%
 67,5% 66,6%   
Aktsia sulgemishind 0,520
 0,533 0,555   
Hind-tulu (PE) suhtarv kvartali baasil 26,0
 26,7 18,5   
Aktsia raamatupidamisväärtus 0,88
0,88  0,88   
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 0,59
 0,60 0,63   
Ettevõtte turuväärtus 2 340
 2 398 2 497   
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 24
33  29   
Varude käibevälde (päeva) 71
 78 73   
Raha keskmine makseaeg (päeva) 34
 37 35   
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 61
 74 67   
Põhivarade käibesagedus 0,57
 0,51  0,52  
Koguvarade käibesagedus 0,35
0,33  0,34   

Kvartali finantsandmed 2016

tuhandetes eurodes2016
I kv
2016
II kv
2016
III kv
2016
IV kv
Müügitulu 4 545  4 432  4 652  3 873
Ärikasum -268  -187 32   -307
Ärirentaablus -5,9%  -5,1% 1,1%   0,8%
Puhaskasum -355  -268 -43   -379
Puhasrentaablus -7,8% -6,0% -0,9%  -9,8%
Puhaskasum aktsia kohta -0,08  -0,06 -0,01   -0,084
Koguvarad 14 591 13 005  13 074  11 964
Koguvarade puhasrentaablus -2,4%  -2,1% -0,3%  -3,2%
Omakapital 4 259  4 293 4 259  3 900
Omakapitali puhasrentaablus -7,8%  -6,2% -1,0%  -9,7%
Maksevõime tase 1,10  4,19 1,10  1,06
Võlakordaja 69,0%  67,0% 67,4%   67,4%
Aktsia sulgemishind 0,726  0,556 0,493   0,460
Hind-tulu (PE) suhtarv kvartali baasil -9,07 -9,3  -51,6  -5,5
Aktsia raamatupidamisväärtus 1,01  0,95 0,95   0,87
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 0,72  0,59  0,52  0,53
Ettevõtte turuväärtus 3 266  2 501 2 218  2 070
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 26  26 26  16
Varude käibevälde (päeva) 78  83 78  82
Raha keskmine makseaeg (päeva) 41  35 38   36
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 63 74 66   62
Põhivarade käibesagedus 0,54 0,53  0,57  0,47
Koguvarade käibesagedus 0,31  0,34 0,36  0,32

 

Kvartali finantsandmed 2015

tuhandetes eurodes2015
I kv
2015
II kv
2015
III kv
2015
IV kv
Müügitulu 5 108   4 653 4 803 4 225
Ärikasum 36   68  79 -281
Ärirentaablus 0,7%   1,5%  1,6%  -6,6%
Puhaskasum -39   -12  5 -361
Puhasrentaablus -0,8%  -0,3%  0,1%  -8,5%
Puhaskasum aktsia kohta -0,01   0,00  0,00 -0,08
Koguvarad 14 989   14 032  14 291  13 262
Koguvarade puhasrentaablus -0,3%  -0,1%  0,0%  -2,7%
Omakapital 5 212   5 136  5 180  4 919
Omakapitali puhasrentaablus -0,7%   -0,2%  0,1%  -7,3%
Maksevõime tase 1,06   1,17  1,19  1,19
Võlakordaja 65,2%   63,4%  63,8% 62,9%
Aktsia sulgemishind 0,845   0,805  0,700 0,73
Hind-tulu (PE) suhtarv kvartali baasil -97,5   -301,8  629,9 -9,1
Aktsia raamatupidamisväärtus 1,16   1,14  1,15 1,09
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 0,73   0,71  0,61  0,67
Ettevõtte turuväärtus 3 802   3 622  3 149  3 284
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 29   32  26 21
Varude käibevälde (päeva) 77   85  83 74
Raha keskmine makseaeg (päeva) 35   33  35 35
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 71   84  74 60
Põhivarade käibesagedus 0,59   0,54  0,57 0,49
Koguvarade käibesagedus 0,34   0,33  0,34 0,32

Kvartali finantsandmed 2014

tuhandetes eurodes2014
I kv
2014
II kv
2014
III kv
2014
IV kv
Müügitulu  5 351  5 350  4 967 4 661
Ärikasum  -125  212 -58  -1 228
Ärirentaablus  -2,3%  4,0%  -1,2%  -26,3%
Puhaskasum  -186  142  -135  -1 302
Puhasrentaablus  -3,5%  2,7%  -2,7%  -27,9%
Puhaskasum aktsia kohta  -0,04  0,03 -0,03  -0,29
Koguvarad  14 980  15 133  15 503  13 329
Koguvarade puhasrentaablus  -1,2%  0,9%  -0,9%  -9,8%
Omakapital  6 574  6 737  6 586  5 300
Omakapitali puhasrentaablus  -2,8%  2,1%  -2,0%  -24,6%
Maksevõime tase  1,08  1,33  1,26  1,09
Võlakordaja  56,1%  55,5%  57,5%  60,2%
Aktsia sulgemishind  0,995  1,000  0,930  0,850
Hind-tulu (PE) suhtarv kvartali baasil  -24,1  31,7  -31,0  -2,9
Aktsia raamatupidamisväärtus  1,46  1,50  1,46  1,18
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe  0,68  0,67  0,64  0,72
Ettevõtte turuväärtus  4 477  4 499  4 184  3 824
Raha keskmine laekumisaeg (päeva)  17  20  24  21
Varude käibevälde (päeva)  64  75  79  76
Raha keskmine makseaeg (päeva)  26  31  32  28
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva)  55  64  71  69
Põhivarade käibesagedus  0,55  0,55  0,51  0,54
Koguvarade käibesagedus  0,36  0,35  0,32  0,35

Kvartali finantsandmed 2013

tuhandetes eurodes2013
I kv
2013
II kv
2013
III kv
2013
IV kv
Müügitulu 4 361 4 736  5 231  4 857
Ärikasum  -266  -104  128  -225
Ärirentaablus  -6,1%  -2,2%  2,4% -4,6%
Puhaskasum -322  -164  71  -291
Puhasrentaablus  -7,4%  -3,5%  1,4%  -6,0%
Puhaskasum aktsia kohta -0,07  -0,04  0,02  -0,06
Koguvarad  15 511  15 256  14 916  14 722
Koguvarade puhasrentaablus  -2,1%  -1,1%  -2,8%  -2,0%
Omakapital  7 170  7 009  7 090  6 805
Omakapitali puhasrentaablus  -4,5%  -2,3%  1,0%  -4,3%
Maksevõime tase  1,43  1,45  1,55  1,17
Võlakordaja  53,8%  54,1%  52,5%  53,8%
Aktsia sulgemishind  1,19  1,06  1,30  1,22
Hind-tulu (PE) suhtarv kvartali baasil  -16,6  -29,1  82,4  -18,9
Aktsia raamatupidamisväärtus  1,59  1,56  1,58  1,51
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe  0,75  0,68  0,82  0,81
Ettevõtte turuväärtus  5 354  4 769  5 849  5 489
Raha keskmine laekumisaeg (päeva)  31  30  24  21
Varude käibevälde (päeva)  78  69  67  66
Raha keskmine makseaeg (päeva)  27  26  29  28
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva)  82  73  62  59
Põhivarade käibesagedus  0,43  0,48  0,53  0,50
Koguvarade käibesagedus  0,28  0,31  0,35  0,33

Kvartali finantsandmed 2012

tuhandetes eurodes2012
I kv
2012
II kv
2012
III kv
2012
IV kv
Müügitulu 4 559  4 881 4 708  4 931
Ärikasum -99  108 109  -46
Ärirentaablus -2,17%  2,21%  2,32%  -0,9%
Puhaskasum -173  39 44  -110
Puhasrentaablus -3,8% 0,8% 0,9% -2,2%
Puhaskasum aktsia kohta -0,04  0,01  0,01  -0,02
Koguvarad 16 337  16 050  16 201  15 471
Koguvarade puhasrentaablus -1,06%  0,24%  0,27%  -0,7%
Omakapital 7 529  7 532  7 602  7 482
Omakapitali puhasrentaablus -2,30%  0,52% 0,58%  -1,5%
Maksevõime tase 1,39  1,47 1,69  1,39
Võlakordaja 53,9%  53,1% 53,1%  51,6%
Aktsia sulgemishind 1,57  1,31  1,37  1,24
Hind-tulu (PE) suhtarv kvartali baasil -40,8 151,1  141,4 -50,7
Aktsia raamatupidamisväärtus 1,67  1,67 1,69 1,66
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 0,94  0,78 0,81  0,75
Ettevõtte turuväärtus 7 064  5 894 6 164  5 579
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 34  33 35 26
Varude käibevälde (päeva) 71 69 73  67
Raha keskmine makseaeg (päeva) 28  27 31  19
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 78  74 77  75
Põhivarade käibesagedus 0,42  0,46 0,45  0,48
Koguvarade käibesagedus 0,28  0,30 0,29  0,32

Kvartali finantsandmed 2011

tuhandetes eurodes2011
I kv
2011
II kv
2011
III kv
2011
IV kv
Müügitulu 4 024 4 313  4 176  4 816 
Ärikasum 129 298  2 466  -134 
Ärirentaablus 3,21% 6,91%  59,05%  -2,78% 
Puhaskasum 102 271  2 402  -210 
Puhaskasum aktsia kohta 0,02 0,06  0,53  -0,05 
Koguvarad 9 568 13 467  16 538  15 950 
Koguvarade puhasrentaablus 1,07% 2,01%  14,52%  -1,32% 
Omakapital 5 448 5 716  7 921  7 693 
Omakapitali puhasrentaablus  1,87% 4,74%  30,32%  -2,73% 
Maksevõime tase 2,04 1,97  1,65  1,43 
Võlakordaja 43,1% 57,6%  52,1%  51,8% 
Aktsia sulgemishind (kr) 1,50 1,74  1,50  1,62 
Hind-tulu (PE) suhtarv 9,9 10,4  1,1  2,8 
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 1,21 1,27  1,76  1,71 
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 1,24 1,37  0,85  0,95 
Ettevõtte turuväärtus 6 749 7 828  6 749  7 288 
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 28 34  37  29 
Varude käibevälde (päeva) 59 59  65  59 
Raha keskmine makseaeg (päeva) 18 20  27  25 
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 69 72  75  63 
Põhivarade käibesagedus 0,91 0,67  0,11  0,44 
Koguvarade käibesagedus 0,42 0,32  0,25  0,30

Kvartali finantsandmed 2010

tuhandetes kroonides2010
I kv
2010
II kv
2010
III kv
2010
IV kv
Müügitulu 49 012 50 498  55 004  63 433
Ärikasum 3 426 3 513  3 137  3,803
Ärirentaablus 6,99% 6,96%  5,70%  6,00%
Puhaskasum 2 986 3 085  2 688  3 283
Puhaskasum aktsia kohta 0,66 0,69  0,60  0,73
Koguvarad 135 091 142 390  142 451  142 627
Koguvarade puhasrentaablus 2,21% 2,17%  1,89%  2,30%
Omakapital 74 395 77 195  80 244  83 421
Omakapitali puhasrentaablus  4,01% 4,00%  3,35%  3,94%
Maksevõime tase 2,32 2,18  2,72  1,65
Võlakordaja 44,9% 45,8%  43,7%  41,5%
Aktsia sulgemishind (kr) 17,84 14,86  17,99  22,52
Hind-tulu (PE) suhtarv 21,0 9,8  7,3  8,4
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 16,54 17,16  17,84  18,54
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 1,08 0,87  1.01  1,21
Ettevõtte turuväärtus 80 263 66 856  80 938  101 319
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 33 39  37  26
Varude käibevälde (päeva) 80 82  75  59
Raha keskmine makseaeg (päeva) 22 23  21  15
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 91 97  90  69
Põhivarade käibesagedus 0,75 0,77  0,81  0,92
Koguvarade käibesagedus 0,36 0,35  0,39  0,44

Kvartali finantsandmed 2009

tuhandetes kroonides2009
I kv
2009
II kv
2009
III kv
2009
IV kv
Müügitulu 53 086  51 137  47 447  54 120 
Ärikasum 266  813  -825  2 529 
Ärirentaablus 0,50%  1,59%  -1,74%  4,64% 
Puhaskasum -673  82  -1 508  2 254 
Puhaskasum aktsia kohta -0,15  0,02  -0,34 0,50 
Koguvarad 155 905  148 890  142 725 132 803 
Koguvarade puhasrentaablus -0,43%  0,06%  -1,06% 1,70% 
Omakapital 70 404  70 832  -69 583 71 508 
Omakapitali puhasrentaablus -0,96%  0,12%  -2,17% 3,15% 
Maksevõime tase 1,63  1,78  1,87 2,14 
Võlakordaja 54,8%  52,4%  51,2% 46,2% 
Aktsia sulgemishind (kr) 10,48  7,82  14,55  11,27 
Hind-tulu (PE) suhtarv 199,8  -10,1  327,0 
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 15,65  15,74  15,47  15,89 
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 0,67  0,50  0,94  0,71 
Ettevõtte turuväärtus 47 150  35 183  65 461  50 684 
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 31  39  43  32 
Varude käibevälde (päeva) 108  100  99  76 
Raha keskmine makseaeg (päeva) 42  37  35  24 
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 97  102  106  84 
Põhivarade käibesagedus 078  0,77  0,70  0,83 
Koguvarade käibesagedus 0,34  0,34  0,33  0,41 

Kvartali finantsandmed 2008

tuhandetes kroonides2008
I kv
2008
II kv
2008
III kv
2008
IV kv
Müügitulu 73 867 78 161  65 994  62 505 
Ärikasum 5 920 5 604  3 491  -3 848 
Ärirentaablus 8,01% 7,17%  5,29%  - 6,16% 
Puhaskasum 5 133 2 999  2 299  -4 389 
Puhaskasum aktsia kohta 1,14 0,67  0,51  -0,98 
Koguvarad 172 678 189 238  181 328  163 824 
Koguvarade puhasrentaablus 2,97% 1,58%  1,27%  -2,68% 
Omakapital 76 464 74 152  75 074  71 200 
Omakapitali puhasrentaablus 6,71% 4,04%  3,06%  -6,16% 
Maksevõime tase 1,83 1,6  1,69  1,54 
Võlakordaja 55,7% 60,8%  58,6%  56,5% 
Aktsia sulgemishind (kr) 28,95 25,03  20,34  12,20 
Hind-tulu (PE) suhtarv 8,1 7,0  7,8  9,1 
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 17,00 16,48  16,69  15,83 
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 1,70 1,52  1,22  0,77 
Ettevõtte turuväärtus 130 248 112 632  91 514  54 908 
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 34 43  48  31 
Varude käibevälde (päeva) 72 76  95  100 
Raha keskmine makseaeg (päeva) 36 43  50  43 
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 71 76  93  89 
Põhivarade käibesagedus 1,07 1,17  0,98  0,90 
Koguvarade käibesagedus 0,43 0,41  0,36  0,38

Kvartali finantsandmed 2007

tuhandetes kroonides2007
I kv
2007
II kv
2007
III kv
2007
IV kv
Müügitulu 66 743 62 930  51 004  69 016 
Ärikasum 8 074 4 481  1 394  2 111 
Ärirentaablus 12,10% 7,12%  2,73%  3,06% 
Puhaskasum 7 490 3 334  668  1 257 
Puhaskasum aktsia kohta 1,66 0,74  0,15  0,28 
Koguvarad 161 187 160 150  151 425  157 447 
Koguvarade puhasrentaablus 4,65% 2,08%  0,44%  0,80% 
Omakapital 79 289 77 236  70 072  71 243 
Omakapitali puhasrentaablus 9,45% 4,32%  0,95%  1,76% 
Maksevõime tase 1,83 2,72  2,49  1,95 
Võlakordaja 50,8% 51,8%  53,7%  54,8% 
Aktsia sulgemishind (kr) 48,04 80,89  58,99  28,95 
Hind-tulu (PE) suhtarv 11,8 19,4  16,7  10,2 
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 17,62 17,17  15,57  15,84 
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 2,73 4,71  3,79  1,83 
Ettevõtte turuväärtus 216 113 363 942  265 389  130 248 
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 34 39  48  33 
Varude käibevälde (päeva) 62 67  83  65 
Raha keskmine makseaeg (päeva) 27 27  35  31 
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 70 79  96  67 
Põhivarade käibesagedus 0,97 0,86  0,74  1,08 
Koguvarade käibesagedus 0,41 0,39  0,34  0,44 

Kvartali finantsandmed 2006

tuhandetes kroonides2006
I kv
2006
II kv
2006
III kv
2006
IV kv
Müügitulu 53 043 56 174 51428 66 768
Ärikasum 2 381 4 049 4 093  5 271 
Ärirentaablus 4,49% 7,21% 7,96% 7,89% 
Puhaskasum 1 898 2 955 3 528 4 401
Puhaskasum aktsia kohta 0,42 0,66 0,78 0,98
Koguvarad 157 592 153 493 151 252 153 217
Koguvarade puhasrentaablus 1,20% 1,93% 2,33%   2,87%
Omakapital 67 678 66 446 69 975 71 798
Omakapitali puhasrentaablus 2,80% 4,45% 5,04%  6,13%
Maksevõime tase 2,00 2,11 2,47 1,70
Võlakordaja 57,1% 56,7% 53,7%  53,1%
Aktsia sulgemishind (kr) 38,18 32,39 31,76 47,10
Hind-tulu (PE) suhtarv 23,3 18,8 13,2 16,6
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 15,04 14,77 15,55 15,96
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 2,54 2,19 2,04 2,95
Ettevõtte turuväärtus 171 764 145 718 142 902 211 889
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 39 38 44  33
Varude käibevälde (päeva) 78 79 85  63
Raha keskmine makseaeg (päeva) 40 37 37 27
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 78 80 92 70
Põhivarade käibesagedus 1,40 1,28 1,36 0,97
Koguvarade käibesagedus 2,97 2,73 2,94 0,44

Kvartali finantsandmed 2005

tuhandetes kroonides2005
I kv
2005
II kv
2005
III kv
2005
IV kv
Müügitulu 61 909 56 626 47 333 52 842
Ärikasum 5 024 3 435 930  2 960 
Ärirentaablus 8,12% 6,07% 1,96% 5,60% 
Puhaskasum 3 852 2 588 386 2 458 
Puhaskasum aktsia kohta 0,86 0,58 0,09 0,55
Koguvarad 209 103 152 761 153 503 155 822
Koguvarade puhasrentaablus 1,84% 1,69% 0,25% 1,58%
Omakapital 61 208 63 796 64 182 66 640
Omakapitali puhasrentaablus 6,29% 4,06% 0,60% 3,69%
Maksevõime tase 1,10 2,35 2,40 1,94
Võlakordaja 70,73% 58,24% 58,19% 57,23%
Aktsia sulgemishind (kr) 28,16 34,11 36,14 41,15
Hind-tulu (PE) suhtarv - -  -  -
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 13,60 14,18 14,27 14,81
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 2,07 2,41 2,53 2,78
Ettevõtte turuväärtus 126 692 153 461 162 594 185 134
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 44 40 47 39
Varude käibevälde (päeva) 59 60  76  68
Raha keskmine makseaeg (päeva) 39 36 46  43
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 64 64 77  64
Põhivarade käibesagedus 0,78 1,48 0,62 0,70
Koguvarade käibesagedus 0,30 0,66 0,31 0,34

Kvartali finantsandmed 2004

tuhandetes kroonides2004
I kv
2004
II kv
2004
III kv
2004
IV kv
Müügitulu 105 441 89 597 81 294 71 212
Ärikasum 3164 972 2 818 (18 964)
Ärirentaablus 3,00% 1,08% 3,47% (26,63%)
Puhaskasum 1 288 (728) 2 973 (20 079)
Puhaskasum aktsia kohta 0,29 (0,16) 0,66 (4,46)
Koguvarad 277 555 257 595 237 712 208 525
Koguvarade puhasrentaablus 0,46% (0,28%) 1,25% (9,63%)
Omakapital 75 493 74 766 77 739 57 660
Omakapitali puhasrentaablus 1,71% (0,97%) 3,82% (34,82%)
Maksevõime tase 0,78 0,78 0,77 0,62
Võlakordaja 72,80% 70,98% 67,30% 72,35%
Aktsia sulgemishind (kr) 27,07 23,47 20,34 21,12
Hind-tulu (PE) suhtarv - - - -
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 16,78 16,62 17,28 12,82
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 1,61 1,41 1,18 1,65
Ettevõtte turuväärtus 121 788 105 592 91 510 95 019
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 38 36 42 35
Varude käibevälde (päeva) 58 64 53 51
Raha keskmine makseaeg (päeva) 36 30 26 24
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 60 70 69 62
Põhivarade käibesagedus 0,66 0,58 0,54 0,53
Koguvarade käibesagedus 0,38 0,35 0,34 0,34

Kvartali finantsandmed 2003

tuhandetes kroonides2003
I kv
2003
II kv
2003
III kv
2003
IV kv
Müügitulu 91 197 97 373 91 109 112 880
Ärikasum 2 796 4 737 (6 378) (61 408)
Ärirentaablus 3,10% 4,90% (7,00%) (5,44%)
Puhaskasum 586 2 625 (8 442) (63 436)
Puhaskasum aktsia kohta 0,13 0,58 (1,88) (14,10)
Koguvarad 344 340 354 324 337 267 280 916
Koguvarade puhasrentaablus 0,2% 0,8% (2,5%) (20,3%)
Omakapital 143 629 146 254 137 812 74 377
Omakapitali puhasrentaablus 0,4% 1,8% (6,1%) (85,3%)
Maksevõime tase 1,42 1,49 1,51 0,75
Võlakordaja 58,3% 58,7% 59,1% 73,5%
Aktsia sulgemishind (kr) 30,20 34,42 38,33 33,64
Hind-tulu (PE) suhtarv - - - -
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 31,92 32,51 30,63 16,53
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 0,95 1,06 1,25 2,04
Ettevõtte turuväärtus 135 870 154 856 172 447 151 346
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 45 51 50 24
Varude käibevälde (päeva) 71 74 71 34
Raha keskmine makseaeg (päeva) 41 44 34 15
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 75 81 87 43
Põhivarade käibesagedus 0,42 0,46 0,43 0,60
Koguvarade käibesagedus 0,26 0,28 0,27 0,36

Kvartali finantsandmed 2002

tuhandetes kroonides2002
I kv
2002
II kv
2002
III kv
2002
IV kv
Netokäive 81 791 93 997 82 434 109 309
Ärikasum 1 400 7 413 (800) (16 790)
Ärirentaablus 1,7% 7,9% (1,0%) (15,4%)
Puhaskasum (1 096) 4 840 (3 159) (19 264)
Puhaskasum aktsia kohta (0,24) 1,08 (0,70) (4,29)
Koguvarad 348 198 372 457 365 605 345 846
Koguvarade puhasrentaablus (0,3%) 1,3% (0,9%) (5,4%)
Omakapital 161 581 166 421 163 262 143 997
Omakapitali puhasrentaablus (0,7%) 2,9% (1,9%) (13,4%)
Maksevõime tase 1,44 1,43 1,52 1,35
Võlakordaja 54% 55% 55% 58%
Aktsia sulgemishind (kr) 45,22 40,68 36,77 25,03
Hind-tulu (PE) suhtarv - - - -
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 35,91 36,99 36,16 32,01
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 1,3 1,1 1,0 0,8
Ettevõtte turuväärtus 203 445 183 019 165 428 112 610
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 52 46 58 44
Varude käibevälde (päeva) 96 99 102 57
Raha keskmine makseaeg (päeva) 43 43 45 26
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 105 102 115 75
Põhivarade käibesagedus 0,38 0,43 0,37 0,49
Koguvarade käibesagedus 0,23 0,26 0,22 0,31

Kvartali finantsandmed 2001

tuhandetes kroonides2001
I kv
2001
II kv
2001
III kv
2001
IV kv
Netokäive 66 138 77 509 95 779 107 546
Ärikasum 9 381 12 294 7 978 (2 404)
Ärirentaablus 14,2% 15,9% 8,3% (2,2%)
Puhaskasum 8 567 9 945 5 163 (4 292)
Puhaskasum aktsia kohta 1,90 2,21 1,15 (0,95)
Koguvarad 325 680 352 816 363 155 357 520
Koguvarade puhasrentaablus 2,6% 2,9% 1,4% (1,2%)
Omakapital 151 860 161 805 166 968 162 677
Omakapitali puhasrentaablus 5,6% 6,1% 3,1% (2,6%)
Maksevõime tase 2,23 2,06 2,00 1,41
Võlakordaja 53% 54% 54% 54%
Aktsia sulgemishind (kr) 45,00 47,5 43,5 42
Hind-tulu (PE) suhtarv 6,4 - - -
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 33,75 35,96 37,11 36,16
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 1,3 1,3 1,2 1,2
Ettevõtte turuväärtus 202 455 213 703 195 707 188 958
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 55 38 40 43
Varude käibevälde (päeva) 123 273 105 74
Raha keskmine makseaeg (päeva) 62 45 36 32
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 116 266 109 85
Põhivarade käibesagedus 0,32 0,37 0,45 0,5
Koguvarade käibesagedus 0,20 0,23 0,27 0,30

Aasta finantsnäitajad 2011 - 2015

tuhandetes2015(EUR)
2014(EUR) 2013(EUR) 2012(EUR) 2011 (EUR)
Müügitulu  18 789 20 330 19 185 19 080 17 330
Ärikasum  -101 -1 199 -467 74 2 759
Ärirentaablus  -0,5% -5,9% -2,4% 0,4% 15,92%
Puhaskasum  -411 -1 481 -706 -201 2 565
Puhaskasum aktsia kohta  -0,09 -0,33 -0,16 -0,04 0,57
Koguvarad  13 262 13 329 14 722 15 471 15 950
Koguvarade puhasrentaablus  -3,1% -11,1% -0,05 -0,01 16,08%
Omakapital  4 919 5 300 6 805 7 482 7 693
Omakapitali puhasrentaablus  -8,4% -27,9% -10,4% -2,7% 33,34%
Maksevõime tase  1,19 1,19 1,37 1,39 1,43
Võlakordaja  62,9% 60,2% 53,8% 51,6% 51,8%
Aktsia sulgemishind  0,73 0,85 1,22 1,24 1,62
Hind-tulu (PE) suhtarv aasta baasil  -8,1 -2,6 -7,8 -31,0 2,8
Aktsia raamatupidamisväärtus  1,09 1,18 1,51 1,66 1,71
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe  0,67 0,72 0,81 0,75 0,95
Ettevõtte turuväärtus  3 284 3 824 5 489 5 579 7 288
Raha keskmine laekumisaeg (päeva)  14 21 28 32 23
Varude käibevälde (päeva)  62 74 69 70 60
Raha keskmine makseag (päeva)  26 29 28 28 18
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva)  50 65 69 74 64
Põhivarade käibesagedus  20 2,34 1,97 1,87 2,26
Koguvarade käibesagedus  1,42 1,53 1,30 1,23 1,38

Aasta finantsnäitajad 2010 - 2014

tuhandetes2014(EUR) 2013(EUR) 2012(EUR) 2011 (EUR)2010 (EEK)
Müügitulu 20 330 19 185 19 080 17 330 217 948
Ärikasum -1 199 -467 74 2 759 13 879
Ärirentaablus -5,9% -2,4% 0,4% 15,92% 6,37%
Puhaskasum -1 481 -706 -201 2 565 12 069
Puhaskasum aktsia kohta -0,33 -0,16 -0,04 0,57 2,68
Koguvarad 13 329 14 722 15 471 15 950 142 627
Koguvarade puhasrentaablus -11,1% -0,05 -0,01 16,08% 8,46%
Omakapital 5 300 6 805 7 482 7 693 83 421
Omakapitali puhasrentaablus -27,9% -10,4% -2,7% 33,34% 14 47%
Maksevõime tase 1,19 1,37 1,39 1,43 1,65
Võlakordaja 60,2% 53,8% 51,6% 51,8% 41,5%
Aktsia sulgemishind 0,85 1,22 1,24 1,62 22,52
Hind-tulu (PE) suhtarv aasta baasil -2,6 -7,8 -31,0 2,8 8,4
Aktsia raamatupidamisväärtus 1,18 1,51 1,66 1,71 18,54
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe 0,72 0,81 0,75 0,95 1,21
Ettevõtte turuväärtus 3 824 5 489 5 579 7 288 101 319
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 21 28 32 23 25
Varude käibevälde (päeva) 74 69 70 60 68
Raha keskmine makseag (päeva) 29 28 28 18 18
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 65 69 74 64 75
Põhivarade käibesagedus 2,34 1,97 1,87 2,26 3,22
Koguvarade käibesagedus 1,53 1,30 1,23 1,38 1,58

Aasta finantsnäitajad 2009 - 2013

tuhandetes2013(EUR) 2012(EUR) 2011 (EUR)2010 (EEK)2009 ( EEK)
Müügitulu 19 185 19 080 17 330 217 948  205 790
Ärikasum -467 74 2 759 13 879  2 777
Ärirentaablus -2,4% 0,4% 15,92% 6,37%  1,35%
Puhaskasum -706 -201 2 565 12 069  155
Puhaskasum aktsia kohta -0,16 -0,04 0,57 2,68  0,03
Koguvarad 14 722 15 471 15 950 142 627  132 020
Koguvarade puhasrentaablus -0,05 -0,01 16,08% 8,46%  0,12%
Omakapital 6 805 7 482 7 693 83 421  71 508
Omakapitali puhasrentaablus -10,4% -2,7% 33,34% 14 47%  0,22%
Maksevõime tase 1,37 1,39 1,43 1,65  2,14
Võlakordaja 53,8% 51,6% 51,8% 41,5%  45,8%
Aktsia sulgemishind 1,22 1,24 1,62 22,52  11,27
Hind-tulu (PE) suhtarv aasta baasil -7,8 -31,0 2,8 8,4  327,1
Aktsia raamatupidamisväärtus 1,51 1,66 1,71 18,54  15,89
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe 0,81 0,75 0,95 1,21  0,71
Ettevõtte turuväärtus 5 489 5 579 7 288 101 319  50 704
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 28 32 23 25  26
Varude käibevälde (päeva) 69 70 60 68  98
Raha keskmine makseag (päeva) 28 28 18 18  34
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 69 74 64 75  90
Põhivarade käibesagedus 1,97 1,87 2,26 3,22  3,04
Koguvarade käibesagedus 1,30 1,23 1,38 1,58  1,39

Aasta finantsnäitajad 2008 - 2012

tuhandetes2012(EUR) 2011 (EUR)2010 (EEK)2009 ( EEK)2008 ( EEK)
Müügitulu 19 080 17 330 217 948  205 790 208 527
Ärikasum 74 2 759 13 879  2 777 11 170
Ärirentaablus 0,4% 15,92% 6,37%  1,35% 5,36%
Puhaskasum -201 2 565 12 069  155 6 042
Puhaskasum aktsia kohta -0,04 0,57 2,68  0,03 1,34
Koguvarad 15 471 15 950 142 627  132 020 163 824
Koguvarade puhasrentaablus -0,01 16,08% 8,46%  0,12% 3,69%
Omakapital 7 482 7 693 83 421  71 508 71 200
Omakapitali puhasrentaablus -2,7% 33,34% 14 47%  0,22% 8,49%
Maksevõime tase 1,39 1,43 1,65  2,14 1,54
Võlakordaja 51,6% 51,8% 41,5%  45,8% 56,5%
Aktsia sulgemishind 1,24 1,62 22,52  11,27 12,20
Hind-tulu (PE) suhtarv aasta baasil -31,0 2,8 8,4  327,1 9,1
Aktsia raamatupidamisväärtus 1,66 1,71 18,54  15,89 15,83
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe 0,75 0,95 1,21  0,71 0,77
Ettevõtte turuväärtus 5 579 7 288 101 319  50 704 54 889
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 32 23 25  26 32
Varude käibevälde (päeva) 70 60 68  98 108
Raha keskmine makseag (päeva) 28 18 18  34 45
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 74 64 75  90 94
Põhivarade käibesagedus 1,87 2,26 3,22  3,04 3,06
Koguvarade käibesagedus 1,23 1,38 1,58  1,39 1,30

Aasta finantsnäitajad 2007 - 2011

tuhandetes
2011 (EUR)2010 (EEK)2009 ( EEK)2008 ( EEK)2007 ( EEK)
Müügitulu 17 330 217 948  205 790 208 527 249 522
Ärikasum 2 759 13 879  2 777 11 170 15 949
Ärirentaablus 15,92% 6,37%  1,35% 5,36% 6,39%
Puhaskasum 2 565 12 069  155 6 042 12 657
Puhaskasum aktsia kohta 0,57 2,68  0,03 1,34 2,81
Koguvarad 15 950 142 627  132 020 163 824 157 447
Koguvarade puhasrentaablus 16,08% 8,46%  0,12% 3,69% 8,04%
Omakapital 7 693 83 421  71 508 71 200 71 243
Omakapitali puhasrentaablus 33,34% 14 47%  0,22% 8,49% 17 77%
Maksevõime tase 1,43 1,65  2,14 1,54 1,95
Võlakordaja 51,8% 41,5%  45,8% 56,5% 54,8%
Aktsia sulgemishind (kr) 1,62 22,52  11,27 12,20 28,95
Hind-tulu (PE) suhtarv 2,8 8,4  327,1 9,1 10,3
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 1,71 18,54  15,89 15,83 15,84
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe 0,95 1,21  0,71 0,77 1,83
Ettevõtte turuväärtus 7 288 101 319  50 704 54 889 130 248
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 23 25  26 32 33
Varude käibevälde (päeva) 60 68  98 108 73
Raha keskmine makseag (päeva) 18 18  34 45 33
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 64 75  90 94 73
Põhivarade käibesagedus 2,26 3,22  3,04 3,06 3,93
Koguvarade käibesagedus 1,38 1,58  1,39 1,30 1,65

Aasta finantsnäitajad 2006 - 2010

tuhandetes kroonides2010200920082007

2006

Müügitulu 217 948  205 790 208 527 249 522 227 404 
Ärikasum 13 879  2 777 11 170 15 949 15 780 
Ärirentaablus 6,37%  1,35% 5,36% 6,39% 6,94% 
Puhaskasum 12 069  155 6 042 12 657 12 787 
Puhaskasum aktsia kohta 2,68  0,03 1,34 2,81 2,84 
Koguvarad 142 627  132 020 163 824 157 447 153 217 
Koguvarade puhasrentaablus 8,46%  0,12% 3,69% 8,04% 8,35% 
Omakapital 83 421  71 508 71 200 71 243 71 798 
Omakapitali puhasrentaablus 14 47%  0,22% 8,49% 17 77% 17,81% 
Maksevõime tase 1,65  2,14 1,54 1,95 1,70 
Võlakordaja 41,5%  45,8% 56,5% 54,8% 53,1% 
Aktsia sulgemishind (kr) 22,52  11,27 12,20 28,95 47,10 
Hind-tulu (PE) suhtarv 8,4  327,1 9,1 10,3 16,6 
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 18,54  15,89 15,83 15,84 15,96 
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe 1,21  0,71 0,77 1,83 2,95 
Ettevõtte turuväärtus 101 319  50 704 54 889 130 248 211 906 
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 25  26 32 33 36 
Varude käibevälde (päeva) 68  98 108 73 70 
Raha keskmine makseag (päeva) 18  34 45 33 35 
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 75  90 94 73 71 
Põhivarade käibesagedus 3,22  3,04 3,06 3,93 3,16 
Koguvarade käibesagedus 1,58  1,39 1,30 1,65 1,47

Aasta finantsnäitajad 2005 - 2009

tuhandetes kroonides200920082007

2006

2005

Müügitulu  205 790 208 527 249 522 227 404  218 710
Ärikasum  2 777 11 170 15 949 15 780  12 841 
Ärirentaablus  1,35% 5,36% 6,39% 6,94%  5,87% 
Puhaskasum  155 6 042 12 657 12 787  9 776 
Puhaskasum aktsia kohta  0,03 1,34 2,81 2,84  2,17 
Koguvarad  132 020 163 824 157 447 153 217  155 822 
Koguvarade puhasrentaablus  0,12% 3,69% 8,04% 8,35%  6,27% 
Omakapital  71 508 71 200 71 243 71 798  65 780 
Omakapitali puhasrentaablus  0,22% 8,49% 17 77% 17,81%  14,86% 
Maksevõime tase  2,14 1,54 1,95 1,70  1,92 
Võlakordaja  45,8% 56,5% 54,8% 53,1%  57,8% 
Aktsia sulgemishind (kr)  11,27 12,20 28,95 47,10  41,15 
Hind-tulu (PE) suhtarv  327,1 9,1 10,3 16,6  18,9 
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr)  15,89 15,83 15,84 15,96  14,62 
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe  0,71 0,77 1,83 2,95  2,81 
Ettevõtte turuväärtus  50 704 54 889 130 248 211 906  185 136 
Raha keskmine laekumisaeg (päeva)  26 32 33 36  41 
Varude käibevälde (päeva)  98 108 73 70  68 
Raha keskmine makseag (päeva)  34 45 33 35  44 
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva)  90 94 73 71  65 
Põhivarade käibesagedus  3,04 3,06 3,93 3,16  2,76 
Koguvarade käibesagedus  1,39 1,30 1,65 1,47  1,20

Aasta finantsnäitajad 2004 - 2008

tuhandetes kroonides20082007

2006

2005

2004
Müügitulu 208 527 249 522 227 404  218 710 347 544 
Ärikasum 11 170 15 949 15 780  12 841  -12 044 
Ärirentaablus 5,36% 6,39% 6,94%  5,87%  -3,47% 
Puhaskasum 6 042 12 657 12 787  9 776  -16 849 
Puhaskasum aktsia kohta 1,34 2,81 2,84  2,17  -3,75 
Koguvarad 163 824 157 447 153 217  155 822  208 525 
Koguvarade puhasrentaablus 3,69% 8,04% 8,35%  6,27%  -8,08% 
Omakapital 71 200 71 243 71 798  65 780  57 356 
Omakapitali puhasrentaablus 8,49% 17 77% 17,81%  14,86%  -29 38% 
Maksevõime tase 1,54 1,95 1,70  1,92  1,04 
Võlakordaja 56,5% 54,8% 53,1%  57,8%  72,5% 
Aktsia sulgemishind (kr) 12,20 28,95 47,10  41,15  21,12 
Hind-tulu (PE) suhtarv 9,1 10,3 16,6  18,9 
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 15,83 15,84 15,96  14,62  12,75 
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe 0,77 1,83 2,95  2,81  1,66 
Ettevõtte turuväärtus 54 889 130 248 211 906  185 136  95 020 
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 32 33 36  41  38 
Varude käibevälde (päeva) 108 73 70  68  54 
Raha keskmine makseag (päeva) 45 33 35  44  33 
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 94 73 71  65  59 
Põhivarade käibesagedus 3,06 3,93 3,16  2,76  4,19 
Koguvarade käibesagedus 1,30 1,65 1,47  1,20  1,42

Aasta finantsnäitajad 2003 - 2007

tuhandetes kroonides2007

2006

2005

20042003
Müügitulu 249 522 227 404  218 710 347 544  392 559 
Ärikasum 15 949 15 780  12 841  -12 044  -60 253 
Ärirentaablus 6,39% 6,94%  5,87%  -3,47%  -15,35% 
Puhaskasum 12 657 12 787  9 776  -16 849  -68 667 
Puhaskasum aktsia kohta 2,81 2,84  2,17  -3,75  -15,26 
Koguvarad 157 447 153 217  155 822  208 525  280 916 
Koguvarade puhasrentaablus 8,04% 8,35%  6,27%  -8,08%  -21,90% 
Omakapital 71 243 71 798  65 780  57 356  74 377 
Omakapitali puhasrentaablus 17 77% 17,81%  14,86%  -29 38%  -92,30% 
Maksevõime tase 1,95 1,70  1,92  1,04  0,75 
Võlakordaja 54,8% 53,1%  57,8%  72,5%  73,5% 
Aktsia sulgemishind (kr) 28,95 47,10  41,15  21,12  33,64 
Hind-tulu (PE) suhtarv 10,3 16,6  18,9 
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 15,84 15,96  14,62  12,75  16,53 
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe 1,83 2,95  2,81  1,66  2,03 
Ettevõtte turuväärtus 130 248 211 906  185 136  95 020  151 348 
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 33 36  41  38  38 
Varude käibevälde (päeva) 73 70  68  54  54 
Raha keskmine makseag (päeva) 33 35  44  33  33 
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 73 71  65  59  59 
Põhivarade käibesagedus 3,93 3,16  2,76  4,19  2,09 
Koguvarade käibesagedus 1,65 1,47  1,20  1,42  1,25

Aasta finantsnäitajad 2002 - 2006

tuhandetes kroonides

2006

2005

200420032002
Müügitulu 227 404  218 710 347 544  392 559  367 531 
Ärikasum 15 780  12 841  -12 044  -60 253  -8 776 
Ärirentaablus 6,94%  5,87%  -3,47%  -15,35%  -2,39% 
Puhaskasum 12 787  9 776  -16 849  -68 667  -18 679 
Puhaskasum aktsia kohta 2,84  2,17  -3,75  -15,26  -4,15 
Koguvarad 153 217  155 822  208 525  280 916  345 846 
Koguvarade puhasrentaablus 8,35%  6,27%  -8,08%  -21,90%  -5,30% 
Omakapital 71 798  65 780  57 356  74 377  143 997 
Omakapitali puhasrentaablus 17,81%  14,86%  -29 38%  -92,30%  -13,00% 
Maksevõime tase 1,70  1,92  1,04  0,75  1,35 
Võlakordaja 53,1%  57,8%  72,5%  73,5%  58,0% 
Aktsia sulgemishind (kr) 47,10  41,15  21,12  33,64  25,03 
Hind-tulu (PE) suhtarv 16,6  18,9  -6,0 
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 15,96  14,62  12,75  16,53  32,01 
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe 2,95  2,81  1,66  2,03  0,78 
Ettevõtte turuväärtus 211 906  185 136  95 020  151 348  112 611 
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 36  41  38  38  52 
Varude käibevälde (päeva) 70  68  54  54  71 
Raha keskmine makseag (päeva) 35  44  33  33  36 
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 71  65  59  59  87 
Põhivarade käibesagedus 3,16  2,76  4,19  2,09  1,66 
Koguvarade käibesagedus 1,47  1,20  1,42  1,25  1,05

Aasta finantsnäitajad 2001 - 2005

tuhandetes kroonides 2005

2004

200320022001
Müügitulu 218 710 347 544 392 559 367 531 346 972
Ärikasum 12 349 (12 044) (60 253) (8 776) 27 249
Ärirentaablus 5,65% (3,47%) (1,53%) (2,4%) 7,9%
Puhaskasum 9 284 (16 849)  (68 667) (18 679) 19 383
Puhaskasum aktsia kohta 2,06 (3 75)  (15,26) (4,15) 4,31
Koguvarad 155 822 208 525 280 916 345 846 357 520
Koguvarade puhasrentaablus 5,96% (8,08%)  (21,9%) (5,3%) 5,6%
Omakapital 66 640 57 356  74 377 143 997 162 677
Omakapitali puhasrentaablus 13,93% (29,38%)  (92,3%) (13,0%) 11,9%
Maksevõime tase 1,94 1,04  0,75 1,35 4,41
Võlakordaja 57,23% 72,49%  73,5% 58% 54%
Aktsia sulgemishind (kr) 41,15 21,12 33,64 25,03 42,00
Hind-tulu (PE) suhtarv 20 - - (6,0) 9,7
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 14,81 12,75  16,53 32,00 36,14
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe 2,78 1,66  2,04 0,8 1,2
Ettevõtte turuväärtus 185 134 95 019 151 346 112 611 188 961
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 41 38  38 52 54
Varude käibevälde (päeva) 68 54  54 71 83
Raha keskmine makseag (päeva) 44 33  33 36 48
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 65 59  59 87 89
Põhivarade käibesagedus 2,76 4,19 2,09 1,66 1,67
Koguvarade käibesagedus 1,20 1,42 1,25 1,05 1,01

Aasta finantsnäitajad 2000 - 2004

tuhandetes kroonides

2004

2003200220012000
Müügitulu 347 544 392 559 367 531 346 972 309 083
Ärikasum (12 044) (60 253) (8 776) 27 249 34 197
Ärirentaablus (3,47%) (1,53%) (2,4%) 7,9% 11,1%
Puhaskasum (16 849)  (68 667) (18 679) 19 383 31 628
Puhaskasum aktsia kohta (3 75)  (15,26) (4,15) 4,31 7,03
Koguvarad 208 525 280 916 345 846 357 520 331 878
Koguvarade puhasrentaablus (8,08%)  (21,9%) (5,3%) 5,6% 12,4%
Omakapital 57 356  74 377 143 997 162 677 143 293
Omakapitali puhasrentaablus (29,38%)  (92,3%) (13,0%) 11,9% 22,1%
Maksevõime tase 1,04  0,75 1,35 4,41 1,96
Võlakordaja 72,49%  73,5% 58% 54% 57%
Aktsia sulgemishind (kr) 21,12 33,64 25,03 42,00 47,30
Hind-tulu (PE) suhtarv - - (6,0) 9,7 6,7
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 12,75  16,53 32,00 36,14 31,85
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe 1,66  2,04 0,8 1,2 1,5
Ettevõtte turuväärtus 95 019 151 346 112 611 188 961 210 441
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 38  38 52 54 50
Varude käibevälde (päeva) 54  54 71 83 79
Raha keskmine makseag (päeva) 33  33 36 48 47
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 59  59 87 89 82
Põhivarade käibesagedus 4,19 2,09 1,66 1,67 2,16
Koguvarade käibesagedus 1,42 1,25 1,05 1,01 1,21

Aasta finantsnäitajad 1999 - 2003

tuhandetes kroonides20032002200120001999
Müügitulu 392 559 367 531 346 972 309 083 212 570
Ärikasum (60 253) (8 776) 27 249 34 197 19 787
Ärirentaablus (1,53%) (2,4%) 7,9% 11,1% 9,3%
Puhaskasum  (68 667) (18 679) 19 383 31 628 26 212
Puhaskasum aktsia kohta  (15,26) (4,15) 4,31 7,03 5,83
Koguvarad 280 916 345 846 357 520 331 878 179 771
Koguvarade puhasrentaablus  (21,9%) (5,3%) 5,6% 12,4% 15,5%
Omakapital  74 377 143 997 162 677 143 293 111 665
Omakapitali puhasrentaablus  (92,3%) (13,0%) 11,9% 22,1% 23,5%
Maksevõime tase  0,75 1,35 4,41 1,96 2,22
Võlakordaja  73,5% 58% 54% 57% 38%
Aktsia sulgemishind (kr) 33,64 25,03 42,00 47,30 20,70
Hind-tulu (PE) suhtarv - (6,0) 9,7 6,7 3,6
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr)  16,53 32,00 36,14 31,85 24,82
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe  2,04 0,8 1,2 1,5 0,8
Ettevõtte turuväärtus 151 346 112 611 188 961 210 441 93 131
Raha keskmine laekumisaeg (päeva)  38 52 54 50 62
Varude käibevälde (päeva)  54 71 83 79 102
Raha keskmine makseag (päeva)  33 36 48 47 44
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva)  59 87 89 82 120
Põhivarade käibesagedus 2,09 1,66 1,67 2,16 2,75
Koguvarade käibesagedus 1,25 1,05 1,01 1,21 1,26

Aasta finantsnäitajad 1998 - 2002

tuhandetes kroonides20022001200019991998
Netokäive 367 531
346 972 309 083 212 570 201 619
Ärikasum (8 776)

27 249

34 197 19 787 23 421
Ärirentaablus (2,4%) 7,9% 11,1% 9,3% 11,6%
Puhaskasum (18 679) 19 383 31 628 26 212 17 589
Puhaskasum aktsia kohta (4,15) 4,31 7,03 5,83 3,93
Koguvarad 345 846 357 520 331 878 179 771 157 742
Koguvarade puhasrentaablus (5,3%) 5,6% 12,4% 15,5% 11,5%
Omakapital 143 997 162 677 143 293 111 665 85 453
Omakapitali puhasrentaablus (13,0%) 11,9% 22,1% 23,5% 20,6%
Maksevõime tase 1,35 4,41 1,96 2,22 2,02
Võlakordaja 58% 54% 57% 38% 44%
Aktsia sulgemishind (kr) 25,03 42,00 47,30 20,70 18,00
Hind-tulu (PE) suhtarv (6,0) 9,7 6,7 3,6 4,6
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 32,00 36,14 31,85 24,82 18,99
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 0,8 1,2 1,5 0,8 0,9
Ettevõtte turuväärtus 112 611 188 961 210 441 93 131 80 983
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 52 54 50 62 71
Varude käibevälde (päeva) 71 83 79 102 98
Raha keskmine makseaeg (päeva) 36 48 47 44 38
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 87 89 82 120 131
Põhivarade käibesagedus 1,66 1,67 2,16 2,75 3,11
Koguvarade käibesagedus 1,05 1,01 1,21 1,26 1,32

Aasta finantsnäitajad 1997 - 2001

tuhandetes kroonides20012000199919981997
Netokäive 346 972 309 083 212 570 201 619 200 612
Ärikasum 27 249 34 197 19 787 23 421 25 256
Ärirentaablus 7,9% 11,1% 9,3% 11,6% 12,6%
Puhaskasum 19 383 31 628 26 212 17 589 14 050
Puhaskasum aktsia kohta 4,31 7,03 5,83 3,93 3,37
Koguvarad 357 520 331 878 179 771 157 742 147 582
Koguvarade puhasrentaablus 5,6% 12,4% 15,5% 11,5% 10,6%
Omakapital 162 677 143 293 111 665 85 453 66 712
Omakapitali puhasrentaablus 11,9% 22,1% 23,5% 20,6% 21,1%
Maksevõime tase 4,41 1,96 2,22 2,02 1,79
Võlakordaja 54% 57% 38% 44% 55%
Aktsia sulgemishind (kr) 42,00 47,30 20,70 18,00 25,57
Hind-tulu (PE) suhtarv 9,7 6,7 3,6 4,6 7,6
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 36,14 31,85 24,82 18,99 15,04
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 1,2 1,5 0,8 0,9 1,7
Ettevõtte turuväärtus 188 961 210 441 93 131 80 983 113 455
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 54 50 62 71 64
Varude käibevälde (päeva) 83 79 102 98 83
Raha keskmine makseaeg (päeva) 48 47 44 38 25
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 89 82 120 131 122
Põhivarade käibesagedus 1,67 2,16 2,75 3,11 3,59
Koguvarade käibesagedus 1,01 1,21 1,26 1,32 1,56

Aasta finantsnäitajad 1996 - 2000

tuhandetes kroonides20001999199819971996
Netokäive 309 083 212 570 201 619 200 612 153 857
Ärikasum 34 197 19 787 23 421 25 256 16 163
Ärirentaablus 11,1% 9,3% 11,6% 12,6% 10,5%
Puhaskasum 31 628 26 212 17 589 14 050 8 135
Puhaskasum aktsia kohta 7,03 5,83 3,93 3,37 2,17
Koguvarad 331 878 179 771 157 742 147 582 116 735
Koguvarade puhasrentaablus 12,4% 15,5% 11,5% 10,6% 7,8%
Omakapital 143 293 111 665 85 453 66 712 42 845
Omakapitali puhasrentaablus 22,1% 23,5% 20,6% 21,1% 19,0%
Maksevõime tase 1,96 2,22 2,02 1,79 1,58
Võlakordaja 57% 38% 44% 55% 63%
Aktsia sulgemishind (kr) 47,30 20,70 18,00 25,57 -
Hind-tulu (PE) suhtarv 6,7 3,6 4,6 7,6 -
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 31,85 24,82 18,99 15,04 10,88
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 1,5 0,8 0,9 1,7 -
Ettevõtte turuväärtus 210 441 93 131 80 983 113 455 -
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 50 62 71 64 58
Varude käibevälde (päeva) 79 102 98 83 92
Raha keskmine makseaeg (päeva) 47 44 38 25 18
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 82 120 131 122 132
Põhivarade käibesagedus 2,16 2,75 3,11 3,59 3,40
Koguvarade käibesagedus 1,21 1,26 1,32 1,56 1,48